Home
 Sat 10/26/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Issaquah, Arena Sports 2:30p 3:25p  >High School Varsity> Skyline Varsity Game Redmond Varsity Battle for 7th place  AH 
3:30p 4:25p  >High School Varsity> Woodinville Varsity Game Roosevelt Varsity Battle for 5th place  AH 
4:30p 5:25p  >High School Varsity> Auburn Riverside Varsity Game Mercer Island Varsity Battle for 3rd place  AH 
5:30p 6:25p  >High School Varsity> Issaquah Varsity Game Bethel/GK Varsity Battle for 1st place  AH 
 Sun 10/27/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Issaquah, Arena Sports 2:30p 3:25p  >Youth Grades 3/4> Liberty 3/4 Game Lake WA 3/4   AH 
3:25p 4:20p  >Youth Grades 5/6> Liberty 5/6 Game Lake WA 5/6   AH 
4:20p 5:15p  >Youth Grades 3/4> Issaquah 3/4 Game Auburn 3/4   AH 
5:15p 6:10p  >Youth Grades 5/6> Issaquah 5/6 Game Auburn 5/6   AH